ข้อมูลการจัดส่ง


กรุณาตรวจสอบที่อยู่เพื่อการจัดส่งสินค้าให้ถูกต้องในระหว่างการสั่งซื้อสินค้า เพื่อป้องกันปัญหา เรื่องสินค้าตีกลับ
กรณีที่สินค้าตีกลับเนื่องจากการแจ้งที่อยู่ไม่ถูกต้อง ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งใหม่

หลังจากที่ได้รับการชำระสินค้าแล้ว ทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้า ภายใน 1-5 วันทำการ สินค้าจะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
กรุณาติดต่อกลับทาง email: info@art2click.com หากมีปัญหาเรื่องการจัดส่งสินค้า